Witamy w dziale 'WYDARZENIA'

Na dzisiejszej zbiórce omówiony został sprzęt znajdujący się na samochodzie Magirus 170D GBA 2,6/16. Frekwencja zbiórki była niska z powodu ferii ale młodzież w małej ilości sumiennie spędziła czas, który głównie był poświęcony na konferowaniu działania agregatu prądotwórczego, pompy pływającej i szlamowej oraz narzędzi hydraulicznych. Przedstawione zostały także przepisy bezpieczeństwa użytkowania i działania sprzętu.

Read more

Ostatnie spotkanie w miesiącu styczniu odbyło się w świetlicy naszej strażnicy. Warunki na dworze są nie za komfortowe więc zajęcia prowadzone są z zakresu teorii. Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze i dotyczyło uzbrojenia osobistego strażaka oraz ochrony dróg oddechowych. Omówione zostało co wchodzi w skład uzbrojenia i jak należy obchodzić się z danym wyposażeniem. Po…

Read more

17 stycznia br. odbyła się kolejna zbiórka i nawiązywała do poprzedniej. Z teorii przeszliśmy do praktyki. Opiekun omówił prawidłowe łączenia poszczególnych elementów i młodzież mogła spróbować jak tworzyć linię ssawną, jak połączyć armaturę wodną i pianową, by powstała piana ciężka oraz średnia. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w garażu naszej strażnicy.

Read more

Tradycją lat ubiegłych Święta Zmartwychwstania Chrystusa obchodzone są również przez naszą jednostkę. W tym roku te najważniejsze święta dla katolików przypadły na 18,19 i 20 kwietnia.

Read more

W Piątek ( 11.04 ) o godzinie 18 odbyły się pierwsze kwietniowe ćwiecznia. Gdy wszyscy przybyli nagle rozległy się alarmy ciche oraz dźwięk naszej syreny.

Read more

W dniach od 6 do 9. kwietnia Gminę Okonek odwiedziła grupa sześciu urzędników z partnerskiej gminy Stockelsdorf. W ramach wizyty odbyło się między innymi zwiedzanie naszej remizy i zapoznanie się z naszą działalnością.

Read more

Z okazji jubileuszu 65 lecia OSP Lotyń, Zarząd podjął inicjatywę ufundowania nowego sztandaru dla jednostki w Lotyniu. OSP Lotyń jest jedną z najaktywniejszych jednostek w powiecie złotowskim.

Read more

W styczniu 2014 roku dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku rozpoczęliśmy realizację projektu „Uczymy się grać i śpiewać – utworzenie kapeli muzycznej oraz zakup instrumentów i organizację warsztatów szkoleniowych”.

Read more