Więcej informacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1%  swojego podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w  Lotyniu. Pieniądze które otrzymamy w całości przeznaczymy na zakup nowoczesnego umundurowania specjalnego dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym z 1 % ( których było w 2013r.: 7 157,00 zł) oraz dofinansowaniu z innych źródeł w 2013 roku udało nam się zakupić sprzęt ratowniczy i gaśniczy, mundury wyjściowe, sprzęt warsztatowy a także zorganizować tygodniowe polsko-niemieckie spotkanie dzieci i młodzieży oraz wyjazdy na narty wodne i basen.

Co dla ochotników oznacza jeden procent podatku? - Bardzo dużo. Rokrocznie są problemy z zakupami sprzętu, praktycznie zawsze czegoś brakuje. Taka pomoc w postaci 1% Waszego podatku umożliwi nam zakup mundurów bojowych dla członków naszej jednostki, którzy biorą bezpośredni udział w gaszeniu pożarów i likwidacji skutków wypadków. Liczymy na Twoje wsparcie !.

Wystarczy że rozliczając PIT wpiszesz

nasz numer KRS 0000033659

 

Wejdź na stronę