REGULAMIN WEWNĘTRZNY MDP

  1. Na terenie jednostki OSP Lotyń nie palimy papierosów.
  2. Trzy nieobecności (nieusprawiedliwione)- NAGANA.
  3. Nie używamy wulgarnych słów.
  4. Zachowujemy bezpieczeństwo swoje i innych.
  5. Utrzymujemy porządek swój i w otoczeniu.
  6. Dbamy o sprzęt na którym ćwiczymy.
  7. Jeden mówi reszta słucha.