ZARZĄD i CZŁONKOWIE

ZARZĄD OSP LOTYŃ

Prezes – dh Waldemar Sochacki

  Naczelnik – dh Konrad Kopkiewicz

Z-ca Naczelnika – Paweł Jaskółka-Stanisz

 Skarbnik – dh Krzysztof Jędrzejowski

Sekretarz – dh Paulina Jaskółka-Stanisz  

Kronikarz – dh Renata Żydałowicz

Gospodarz – dh Mariusz Ciesielski

Członek – dh Adam Zbyrad

 Członek – dh Łukasz Rzadkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący KR – dh Agnieszka Pietrzak

Członek KR – dh Robert Chwieduk

Członek KR – dh Magdalena Kwiatkowska

MDP: 19 Czynni: M 31, K 9 Honorowi: 10 Wspierający: 18 Razem: 87 (stan na 11.02.2023)

Członkowie Czynni Mężczyźni

 • N. Betcher
 • K. Bronakowski
 • T. Błaszkiewicz
 • R. Chwieduk
 • M. Ciesielski
 • P. Jaskółka-Stanisz
 • K. Jędrzejowski
 • B. Kaleta
 • M. Kobiałka
 • K. Kopkiewicz
 • M. Kowal
 • K. Kuśnierz
 • K. Kwiatkowski
 • T. Kwiatkowski
 • O. Leśniewski
 • S. Majchrzak
 • J. Nowak
 • P. Nowak
 • J. Pabian
 • J. Pietrzak
 • M. Popowicz
 • Ł. Rakowski
 • J. Rzadkiewicz
 • Ł. Rzadkiewicz
 • P. Sochacki
 • M. Stefański
 • Ł. Stępień
 • P. Szewczyk
 • W. Szkwarek
 • M. Wasilewski
 • A. Zbyrad

Członkowie Czynni Kobiety

 • P. Jaskółka-Stanisz
 • W. Jędrzejowska
 • Z. Kaleta
 • I. Kopkiewicz
 • M. Kwiatkowska
 • P. Padło
 • A. Pietrzak
 • A. Silistrowska-Buczyńska
 • R. Żydałowicz

Członkowie Honorowi

 • E. Brodzicz
 • W. Choroszewski
 • J. Jakubowski
 • W. Kopkiewicz
 • J. Kałuża
 • W. Lech
 • Z. Markiewicz
 • W. Sochacki
 • S. Szymański
 • I. Wiese

Członkowie Wspierający

 • M. Andruszkiewicz
 • M. Błaszkiewicz
 • A. Ciesielska
 • M. Grzyb
 • Timo Havemeister
 • Paul- Henry Wolf
 • K. Jażewicz
 • M. Jonak
 • Pascal Juers
 • Andreas Kurschies
 • P. Morgiel
 • W. Piotrowska
 • K. Polachowski
 • K. Popowicz
 • E. Popowicz
 • Sz. Rzadkiewicz
 • I. Walczak
 • I. Waśko

Strażacy JOT

 

 • T. Błaszkiewicz
 • R. Chwieduk
 • M. Ciesielski
 • P. Jaskółka-Stanisz
 • K. Jędrzejowski
 • M. Kobiałka
 • I. Kopkiewicz
 • K. Kopkiewicz
 • K. Kwiatkowski
 • M. Kwiatkowska
 • J. Nowak
 • P. Nowak
 • P. Padło
 • Ł. Rakowski
 • Ł. Rzadkiewicz
 • W. Sochacki
 • M. Wasilewski
 • A. Zbyrad

Dodaj komentarz