Zebranie Sprawozdawcze OSP

Zebranie Sprawozdawcze OSP

5 marca 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

3 marca w hali sportowej w Lotyniu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu podsumowujące rok 2017.

Gośćmi zebrania byli m.in.: wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego – dh Andrzej Kacprzak, naczelnik OSP w Okonku – dh Marek Mikietyński, Burmistrz Miasta i Gminy Okonek – Małgorzata Sameć, prezes OSP Łubowo – dh Tomasz Muryn, Prezes OSP Miasto Borne Sulinowo – dh Paweł Szmurło, proboszcz parafii Lotyń – ks. Leszek Kuśmierzak oraz sołtysi okolicznych wiosek.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Lotyń dh Waldemar Sochacki, przekazując następnie głos prowadzącemu uroczystość dh Włodzimierzowi Choroszewskiemu, który powitał serdecznie zaproszone władze, wszystkich gości, przyjaciół, sponsorów oraz druhów i druhny OSP.

Następnie ślubowanie na sztandar OSP złożyli wchodzący w skład czynnych członków: Magdalena Kwiatkowska, Tomasz Kwiatkowski oraz Radosław Chareński. Później przystąpiono do dekoracji odznaczonych druhów, którzy otrzymali wyróżnienia za wysługę lat oraz inną działalność na rzecz jednostki. Tego dnia wystąpili:

Zuzanna Kaleta– odznaczenie za wysługę lat 5

Patrycja Padło– odznaczenie za wysługę lat 5

Robert Chwieduk – odznaczenie za wysługę lat 15

Paulina Jaskółka – Stanisz – odznaczenie za wysługę lat 15

Iwona Kopkiewicz– odznaczenie za wysługę lat 20

Wojciech Lech – odznaczenie za wysługę lat 20

Konrad Kopkiewicz – odznaczenie za wysługę lat 30

Włodzimierz Choroszewski – odznaczenie za wysługę lat 30

Waldemar Kopkiewicz – odznaczenie za wysługę lat 45

Mikołaj Jaskółka – odznaczenie za wysługę lat 60

Malwina Paszkiewicz, Filip Kopkiewicz – Brązowa Odznaka MDP

Jakub Rzadkiewicz, Zofia Żydałowicz, Oliwia Kwiatkowska, Magdalena Rzadkiewicz – Srebrna Odznaka MDP

Zuzanna Kaleta – Złota Odznaka MDP

Paweł Jaskółka – Stanisz – nagroda za wzięcie udziału w największej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych

Tobiasz Błaszkiewicz, Patrycja Padło, Marcin Wasilewski, Krzysztof Jędrzejowski – podziękowania za zaangażowanie

Podziękowano także sołtysom, którzy w ubiegłym roku bardzo wsparli naszą jednostkę: Krzysztof Luksemburg – sołtys Borek, Alina Jurowska – Brzozówki, Ryszard Przybylski – Kruszki, Krystyna Jaskółka – Stanisz – Lotynia, Wioleta Mańkowska – Lubnicy, Bogusław Pawłowski – Skoków.

Uroczystość była także świetną okazją do wręczenia koszulek naszym „Strażackim Iskierkom”. Otrzymało je 11 druhenek oraz ich założycielka – Paulina Jaskółka – Stanisz.

W dalszej części przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego dh Konrad Kopkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Dh Krzysztof Jędrzejowski ukazał sprawozdanie finansowe, a Robert Chwieduk sprawozdanie komisji rewizynej. Przedstawiono także projekty planu działalności i finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium.

Wielokrotnie naczelnik w swoich sprawozdaniach dziękował wszystkim druhom za zaangażowanie, poświęcenie wolnego czasu i sił dla naszej jednostki. Podziękowania kierowane był również pod adresy naszych gości i instytucji z którymi bardzo prężnie jednostka współpracuje. Wiele miłych słów otrzymaliśmy również od władz i zaproszonych gości, którzy przemawiali na zakończenie zebrania. Dh Andrzej Kacprzak oświadczył, że w województwie wszyscy wiedzą doskonale, która jednostka wita przybywających od północy Wielkopolski. Ciepłe słowa dopowiedziała jeszcze Burmistrz Gminy oraz dh Tomasz Muryn.

Zebranie, które przebiegło pod miłą,ciepłą i rodzinną atmosferą zakończył uświetnił także występ niedawno powstałych „Strażackich Iskierek”, które zaprezentowały 3 tańce (w tym jeden nowy układ).

Tekst, zdjęcia: W. Piotrowska