Zbiórka nr 5/2023

Zbiórka nr 5/2023

28 maja 2023 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 28 maja na zbiórce ćwiczebnej realizowane były dwa główne założenia.

Pierwszy obejmował ćwiczenia w zakresie przygotowania roty do wejścia w strefę zadymienia, ze szczególnym uwzględnieniem zabrania odpowiedniego sprzętu (latarki, radiostacje, kamera, hooligan). Drugim założeniem była budowa linii głównej z 2 odcinków w-42 oraz 1 linii gaśniczej z 6 odcinków węża w-25. Linia nie była gotowa od razu tylko trzeba było ją przedłużać. Na koniec ćwiczenia zostały podsumowane, omówione zostały błędy oraz to co było wykonane dobrze.