Zbiórki MDP – Maj

Zbiórki MDP – Maj

2 czerwca 2023 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniu 12.05.2023 odbyła się zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu. Po 15 minutowej musztrze rozpoczynającej piątkowe spotkanie, obecni członkowie MDP zostali podzieleni na dwa zastępy, po czym realizowali wyznaczone im zadania poprzez: rozpoznanie, rozwinięcie linii gaśniczych, zasilenie samochodu w wodę.

W dniu 26.05.2023 odbyła się zbiórka JOT oraz 16-18. Po podzieleniu na zastępy rota pierwsza każdej z ekip miała za zadanie ubrać AODO oraz przygotować się do wejścia palącego budynku. Natomiast roty drugie miały za zadanie rozwinąć linie gaśniczą oraz przemieszczać się z nią cały czas dokładając po wężu. Zbiórka zakończyła się omówieniem drobnych błędów podczas ćwiczeń

Tekst, zdjęcia: Filip Kopkiewicz