ZARZĄD

ZARZĄD OSP LOTYŃ

Prezes – dh Waldemar Sochacki

  Naczelnik – dh Konrad Kopkiewicz

Z-ca Naczelnika – Paweł Jaskółka-Stanisz

 Skarbnik – dh Krzysztof Jędrzejowski

Sekretarz – dh Paulina Jaskółka-Stanisz  

Kronikarz – dh Renata Żydałowicz

Gospodarz – dh Mariusz Ciesielski

Członek – dh Adam Zbyrad

 Członek – dh Łukasz Rzadkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący KR – dh Agnieszka Pietrzak

Członek KR – dh Robert Chwieduk

Członek KR – dh Magdalena Kwiatkowska