MDP

REGULAMIN MDP W LOTYNIU

REGULAMIN WEWNĘTRZNY MDP W LOTYNIU

KWESTIONARIUSZ PROBY KANDYDACKIEJ MDP W LOTYNIU


 

W grudniu 1982 naczelnikiem w OSP Lotyń wybrano Waldemara Kopkiewicza. Była garstka „starych” strażaków, część z nich nieprzychylnie nastawiona do nowego komendanta. Ponieważ nie było w straży ludzi, z którymi nowy naczelnik mógłby współpracować i wyjeżdżać, zaczął więc chodzić po domach i zachęcał młodzież do straży. Pierwszą rzeczą działającą jak magnes w owym czasie była możliwość postrzelania z wiatrówki. Oprócz strzelania młodzież zapoznawała się również ze sprzętem pożarniczym. Udało się utworzyć w 1983 pierwszą MDP składającą się z 8 chłopców. Pierwszym sprawdzianem umiejętności były dla w/w sekcji zawody pożarnicze organizowane w Podgajach z okazji otwarcia nowo wybudowanej remizy strażackiej. Wyniki były marne ale powstała kolejna sekcja dziewcząt. Brakowało sprzętu, doświadczenia i umundurowania. W pierwszych latach swojej działalności wypożyczano dresy z zakładów pracy. W Lotyniu przyjęła się ta forma działania. Młodzieży zgłaszało się coraz więcej i były tworzone następne sekcje zarówno chłopców jak i dziewcząt w rożnych kategoriach wiekowych. W 1986 na prośbę Naczelnika, dyrekcja SHR Lotyń zakupiła 30 par dresów koloru czerwonego. Po zakupieniu dresów zarząd zaczął organizować zabawy ludowe celem zdobycia środków finansowych na zakup dalszego sprzętu (kaski pasy) dla MDP. W kwietniu 1987 utworzona została nieformalna grupa MDP w wieku przedszkolnym, a już w maju następnego roku sekcja ta oraz cztery inne pojechały na zawody gminne do Okonka i tam zajęły pierwsze miejsca. W straży młodzieży przybywało. Zarząd organizował zabawy, festyny, wycieczki dla druhów strażaków a w szczególności dla młodzieży, której było wówczas około 60 osób w różnych sekcjach wiekowych. Do 1996 liczba ta praktycznie się nie zmieniała. W dużej mierze wynikało to z faktu, że nie było regularnych zbiórek strażackich, szkoleń, tylko udział w adoracji przy Grobie Chrystusa, z okazji Świąt Wielkanocnych, pochody 1- majowe i inne święta państwowe. Naczelnik Waldemar nie miał nikogo do pomocy przy pracy z młodzieżą. Oprócz tego należało jeszcze iść do pracy i zająć się rodziną. Gdy zaczął organizować regularne zbiórki, szkolenia, zaczął wymagać pewnych zasad dyscypliny liczba ta zmniejszyła się do około 30 osób. Dziś uważamy, że jest to dobre przejście z ilości na jakość. Wiemy, że na osiem osób ( 1 sekcja MDP) w straży członkami czynnymi i działającymi społecznie zostają 2 lub 3 osoby. Lecz są to osoby, które o każdej porze dnia i nocy mogą spieszyć z pomocą.Powstanie i działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Lotyń nie jest na pierwszy rzut oka sprawą krótką. Najpierw trzeba się cofnąć o 20 lat wstecz aby szukać pierwszych efektów dzisiejszego dużego udziału młodzieży i ludzi młodych w życiu OSP. 

To główne zadanie jakie rozpoczął naczelnik Waldemar w 1983 roku kontynuują obecnie jego wychowankowie. Naczelnik Waldemar teraz już ma więcej czasu dla domu, bo wyszkolił sobie następców. Postawił na „młodych” i teraz po 20 latach są efekty jego trudnej i odpowiedzialnej pracy. Dziś chętni do sekcji MDP nie są przyjmowani tak jak dawniej. Sama chęć bycia w straży to tylko połowa sukcesu. Drugą jest pomyślne przejście 3-miesięcznego okresu próbnego. Okres ten jest to czas obserwacji danego kandydata i obowiązkowy udział we wszystkich zbiórkach, zajęciach oraz szkoleniach organizowanych dla danej sekcji. Od kilku lat szkoleniem sekcji zajmuje się Konrad Kopkiewicz syn naczelnika Waldemara, oraz kolega i rówieśnik Konrada – Mariusz Ciesielski. Oni dwaj są również z MDP, gdzie zaczynali swoją edukację w straży mając po 6 lat. Konrad kilka lat brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na początku nie miał materiałów do nauki, lecz z każdym rokiem wiedza zdobywana na turniejach i ciągłe pogłębianie swojej wiedzy pożarniczej spowodowało, że zaczął on wygrywać. To on wygrał dwukrotnie eliminacje na szczeblu województwa wielkopolskiego w 1999 i 2000 roku. Pierwsze zwycięstwo na szczeblu województwa spowodowało że zaczęto się interesować gdzie leży gmina Okonek. Były gratulacje i podziękowania za tak duży sukces. Ale to nie był przypadek. Rok później sytuacja się powtarza a wychowanek Konrada – Michał Popowicz zajmuje drugie miejsce w grupie młodszej. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego 1 miejsce w województwie trafia do Lotynia. Michał też zaczynał w MDP i nawet podczas ćwiczeń do zawodów uległ wypadkowi, ale nie zniechęcił go ten przykry incydent. Ma zamiar również tak jak obecnie Konrad studiować w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Wiedzę zdobytą podczas turniejów i w szkole Konrad wykorzystuje do szkolenia druhów strażaków. Z roku na rok wzrasta poziom wyszkolenia i liczba zbiórek szkoleniowych. Nie jest to bez znaczenia gdyż dwukrotne zwycięstwo grupy A i C na zawodach powiatowych wyklucza przypadek. Startują ludzie młodzi, wychowankowie MDP, którzy „po kilka lat zwijają, rozwijają i łączą węże”. Ciągłe szkolenia, zbiórki i spotkania to nie wszystko. Staramy się organizować ogniska, wycieczki, kuligi a nawet biwaki – dla MDP oczywiście. Zachęcamy nie wiatrówką, jak zaczynał 20 lat temu Waldemar, lecz grami komputerowymi. Pomimo że nie ma na MDP zbyt wielu środków finansowych to jednak staramy się aby młodzież się nie nudziła poprzez w/w atrakcje które w naszej społeczności strażackiej nie są zbyt częstymi działaniami. Nasz wychowanek MDP – Jacek Jagodzki, obecnie komendanta Ośrodka Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie, również nam w szkoleniach pomaga. To on przeprowadził kurs obsługi aparatów powietrznych, BHP, kilka lat temu kurs przed-medyczny dla druhów strażaków. Pomógł w organizacji wycieczki rowerowej dla MDP i jest nie tylko naszym kolegą ale także fachową pomocą.

Dziś w skład MDP wchodzą 3 sekcje – każda to inna grupa wiekowa. Pierwsza najmłodsza 8 – 12 lat, druga 12 – 16 lat i trzecia 16-18 lat. Wszystkie sekcje w skrócie nazywają się „młodzi”. Sekcja 8 – 12 rekrutuje się w większości z grup przedszkolnych, które od kilku lat odwiedzają naszą remizę. Dzieci bawią się a jednocześnie uczy się ich nazw sprzętu pożarniczego. Początkowo miała to być sekcja reprezentacyjna ale jak tu nie zajmować się szkoleniem? Nawet reprezentacja musi podstawy znać. Sekcja 12 – 16 to albo nowi uczniowie naszej sztuki albo „absolwenci” z poprzedniej sekcji. Materiału do nauki jest więcej, są testy, sprawdziany wiedzy i umiejętności. Sekcja 16 – 18 to już osoby które wiedzą dobrze „co to jest straż i z czym to się je”. Osoby z tego przedziału wiekowego uczą się obsługiwać sprzęt, zdobywają wiedzę która kilka lat później będzie przez nich wykorzystywana w akcjach ratowniczo- gaśniczych.

Uważamy, że przedstawione przez nas informacje w skrócie zobrazują stan Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jaki jest w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu. Jako końcową informację podamy iż w MDP (styczeń 2007 r.) jest 24 osoby.

Archiwum zbiórek i szkoleń MDP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Informacje z najciekawszych zbiórek MDP od 2014 roku umieszczane są w dziale wydarzenia.