Zakończenie projektów.

Zakończenie projektów.

28 października 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Miło jest nam poinformować, iż w ostatnim okresie zakończyliśmy kilka projektów.

Pierwszy, dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników obejmował zakup agregatu hydraulicznego (pompy). Zakupione zostało urządzenie firmy Weber Hydraulik – V 70 W-SAH 20. Inaczej mówiąc duża pompa z przewodami długości 20 metrów, umożliwiająca zasilanie 2 urządzeń jednocześnie z funkcją turbo. Umożliwi nam to szybsze i sprawniejsze działania podczas wypadków komunikacyjnych. Obecnie posiadany przez nas agregat kompaktowy wraz z nożyco-rozpieraczem i 10 metrowymi przewodami przekazany zostanie do jednostki OSP Podgaje. Całkowity koszt zadania to 24 000 zł.

Drugi z projektów dofinansowany z środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy” zatytułowany był: Profilaktyka pożarowa na terenie gminy Okonek. Głównym celem realizowanego projektu była profilaktyka. Przy okazji różnych wydarzeń odbywających się w sołectwach gminy Okonek a także sąsiednich miejscowości druhowie z OSP przekazywali  wiedzę i prowadzili zajęcia praktyczne dotyczące gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu gaśnic. Dodatkowo rozdawane w drodze losowania były czujki tlenku węgla – czyli urządzenia wykrywające „cichego zabójcę”. Całkowity koszt zadania to 4830 zł.

Trzeci projekt, który pomału zmierza do końca realizacji obejmuje wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia i poznawanie zwyczajów i kultur obu krajów. Dofinansowany jest z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Do tej pory dwukrotnie byliśmy w Niemczech i 2 razy druhowie z Niemiec odwiedzili nas. W listopadzie spotykamy się ponownie aby dalej wspólnie ćwiczyć. Namacalnym efektem wspólnych ćwiczeń jest zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności oraz zakup drobnego sprzętu. Dla uczestników zakupione zostały kliny do blokowania drzwi, które będzie można wykorzystać w późniejszych działaniach. Zamówiona jest także, testowana w ćwiczeniach kamera termowizyjna, a zakupiona została już prądownica turbo RB 101, która bardzo dobrze sprawdza się podczas działań m.in. w pożarach wewnętrznych. Pozyskano także 6 nowych hełmów firmy Drager HPS 6200.

Dodatkowo w ramach własnych środków odświeżone zostało pomieszczenie siłowni, zakupiono nowy sprzęt do ćwiczeń oraz pomału kompletujemy sprzęt do zawodów FCC (Firefighter Combat Challenge) – czyli zawodów o miano najtwardszego strażaka. Do tego celu zakupiony został odpowiedni młot. Na siłownię zakupiono ławeczkę do ćwiczeń, dwie maty, ciężarki, uchwyty do pompek, małe gryfy oraz wykonany został stojak na obciążenia i wymienione zostały linki w atlasie.

          Już w listopadzie w ramach środków z KSRG wymienione zostaną okna na parterze budynku oraz zmodernizowane będzie ogrzewanie i oświetlenie.