„Prezent” od ENEA OPERATOR

„Prezent” od ENEA OPERATOR

11 grudnia 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniu 6 grudnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Złotowie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej PSP z Dyrekcją zakładu energetycznego ENEA Operator Oddział Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz,

na którym dokonano podsumowania bieżącego współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej ze służbami energetycznymi podczas usuwania skutków różnorakich zdarzeń, które odnotowywano na terenie powiatu złotowskiego na przestrzeni minionych lat. Kierownictwo KP PSP reprezentowali osobiście Komendant Powiatowy kpt. Jarosław Kołak, z-ca Komendanta bryg. Leszek Wójcik oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za realizację spraw operacyjnych. Z ramienia służb energetycznych w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Rejonu Pan Stanisław Koguciuk oraz kierownik Pan Dariusz Arkuszyński. W aspekcie przedstawianych spraw omówiono główne zagadnienia związane ze współdziałaniem, organizowaniem akcji, bezpieczeństwem ratowników podczas zdarzeń w obrębie infrastruktury elektroenergetycznej a także stanowiło podstawę do wymiany wzajemnych doświadczeń, wniosków i spostrzeżeń. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którym przedstawiciele ENEA Operator w ramach wsparcia organizacji działań ratowniczych przekazali wyposażenie medyczne, niezbędne podczas działań interwencyjnych. Sprzęt trafił do jednostek OSP – Lotyń, Okonek, Radawnica, Święta, Osówka, Tarnówka, Lipka, Zakrzewo.

tekst mł.kpt. Krzysztof Olczak, zdjęcia KP PSP Złotów