Ładniej przed remizą

Ładniej przed remizą

15 listopada 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Teren przed naszą remizą nie jest utwardzony, a podczas deszczu tworzy się błoto. Przez kilka lat nie czyniliśmy nic w tym temacie, gdyż mówiło się o planach rozbudowy.

Na dzień dzisiejszy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest niezbędny do wystąpienia o pozwolenie na budowę,  jest w trakcie zmian a do rozbudowy jeszcze daleko. Stąd też aby chociaż trochę poprawić sobie warunki funkcjonowania, zakupiliśmy ze środków własnych OSP – grys 8-16mm. Dzięki zaangażowaniu jednego z naszych druhów udało się bez większych komplikacji rozplantować przywiezione kamyczki. Wiemy że nie jest to rozwiązanie idealne ale poprawiające nasze funkcjonowanie i wygląd otoczenia.