Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

26 lipca 2021 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W sobotę (24.07) w remizie OSP Lotyń odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące pięcioletnią kadencję zarządu i roczne sprawozdanie jednostki.

Spotkanie rozpoczęto od powitania przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. A tego dnia swoją obecnością zaszczycili m.in.:

  • bryg. mgr Andrzej Wójtowicz – Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku,
  • kpt. mgr Mirosław Śledź – Kierownik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Szczecinku,
  • Delegacje przedstawicieli partnerskich jednostek OSP: Osówka, Borne Sulinowo, Łubowo,
  • Przedstawiciele niemieckiej jednostki Feuerwehr Morii
  • Radny Miasta i Gminy Okonek – p. Ryszard Przybylski oraz Sołtys Sołectwa Lotyń p. Kinga Lewandowska

Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków OSP Lotyń w ostatniej kadencji, a zaraz po tym ślubowanie na sztandar OSP złożyli nowi czynni druhowie wstępujący w szeregi jednostki: dh Kacper Kuśnierz, dh Adam Zbyrad, dh Michał Kobiałka, dh Piotr Sochacki

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego zebrania. Następnie po przedstawieniu sprawozdań z działalności za lata 2015-2020, sprawozdania finansowego oraz Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po której przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Nowy Zarząd OSP w Lotyń :

Prezes – dh Waldemar Sochacki

Naczelnik – dh Konrad Kopkiewicz

Zastępca naczelnika – dh Paweł Jaskółka-Stanisz

Skarbnik – dh Krzysztof Jędrzejowski 

Sekretarz – dh Paulina Jaskółka-Stanisz

Gospodarz – dh Mariusz Ciesielski

Kronikarz – dh Renata Żydałowicz

Członek – dh Łukasz Rzadkiewicz

Członek – dh Adam Zbyrad

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – dh Agnieszka Pietrzak

Sekretarz – dh Robert Chwieduk

Członek – dh Magdalena Kwiatkowska