Strażacy na start

Strażacy na start

23 maja 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Strażacy na start – Takim tytułem rozpoczęliśmy realizacje projektu „Strażacy z Lotynia i Mori razem zmieniają swoje otoczenie”. 12 maja 2022, piętnastoosobowa grupa wyruszyła z Lotynia do gminy Stockelsdorf aby tam wspólnie poszerzać wiedzę, umiejętności a także zdobyć doświadczenie.

Zakwaterowani zostaliśmy w hotelu w Lubece w odległości około 2 km od remizy w Mori. Po przybyciu w czwartek, w hotelu, wieczorem czekała na nas delegacja z gminy Stockelsdorf – Burmistrz Julia Samtleben oraz Przewodniczący Rady – Manfred Beckmann. Była także delegacja z partnerskiego dla Stockelsdorf, miasta z Francji – Le Portel. Nie zabrakło także strażaków z Mori uczestników projektu.

W piątek po śniadaniu udaliśmy się do ratusza aby wziąć udział w uroczystości z okazji 20-lecia współpracy miedzy gminami. Tu przybył także Burmistrz Okonka – Andrzej Jasiłek. Na tym spotkaniu po okolicznościowych przemówieniach zostały wręczone podziękowania dla wieloletniego tłumacza i doradcy ( w ramach współpracy i partnerstwa) gminy Stockelsdorf – Wojciecha Mehl, który po 20 latach przeszedł na „emeryturę”. Następnie udaliśmy się do parku, gdzie posadzone zostały 3 drzewa jabłoni. Każde z innego kraju (polska, Niemcy, Francja) Po tym spotkaniu odbyły się zajęcia teoretyczne w zakresie pożarów wewnętrznych, rozwoju pożaru i zagrożeń ze strony palnych produktów spalania (dymu). Po godzinnej przerwie obiadowej pojechaliśmy do Lubeki. Godzinny spokojny rejs statkiem upłynął na rozmowach w mieszanych grupach a następnie na plaży były zabawne ćwiczenia.  Wieczorem w remizie podsumowaliśmy dzień.

Sobota rozpoczęła się śniadaniem o 6:30, gdyż o 8 rano na poligonie w Wüstenei, rozpoczęły się ćwiczenia. Nasi gospodarze przygotowali tu kilka stanowisk, na których uczestnicy w mniejszych grupach ćwiczyli. Były to stanowiska z zakresu:

– obsługi i prawidłowego korzystania z kamer termowizyjnych;

– zasad pracy po użyciu sprzętu ochrony układu oddechowego (OUO);

– pracy pilarkami i przecinarkami;

– przemieszczania się z linią gaśniczą;

– siłowego otwierania drzwi;

– przeszukiwania pomieszczeń i ewakuacji osób z wykorzystaniem podręcznego sprzętu oraz z linią gaśniczą z wykorzystaniem pakietu i kasetonu.

Praktycznie 10 godzin, z przerwą na obiad tu spędziliśmy. Po powrocie do hotelu, szybki prysznic, zakupy i kolacja w remizie. Ale to jeszcze nie było wszystko. Tu na bazie dużego domku pokazane zostały zagrożenia pożarowe, oraz śpiewaliśmy „Die immer lacht” – https://www.youtube.com/watch?v=pCf4drjjU0U.

            Niedzielne wspólne śniadanie, było pretekstem do rozmów oceniających to spotkanie. Po nim w remizie w Mori wszyscy uczestnicy wzięli udział w podsumowaniu oraz ocenie tych 3 dni i omówieniu następnego sierpniowego spotkania w Polsce. Przyszedł też czas odjazdu do domu i pożegnania z uczestnikami. Spotkanie dofinansowane w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.