Przegląd techniczny jednostki

Przegląd techniczny jednostki

8 października 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 7 października w naszej jednostce odbył się coroczny przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego oraz ratowniczo-gaśniczego, zaplecza technicznego i warunków BHP w jednostce.

Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Komisja oceniała m.in:

  • Sprawność techniczną wykazanych pojazdów i sprzętu silnikowego
  • Stan utrzymania konserwacji i kompletacji wyposażenia pojazdów oraz pozostałego sprzętu silnikowego
  • Stanu utrzymania garaży oraz magazynów
  • Dokumentacje eksploatacyjną pojazdów i sprzętu silnikowego
  • Posiadane dokumenty uprawniające kierowców do prowadzenia pojazdów oraz do pracy z sprzętem specjalistycznym
  • Aktualność badań lekarskich
  • Stan utrzymania konserwacji i kompletności sprzętu ODO
  • Ewidencję eksploatowanego sprzętu

Nasza jednostka otrzymała ocenę końcową 6,0.