Powiatowy finał OTWP

Powiatowy finał OTWP

29 marca 2019 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

29 marca 2019 roku w Zespole Szkół w Tarnówce odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Uczestnikami turnieju byli zwycięzcy eliminacji gminnych, które przebiegały w poszczególnych gminach na początku marca bieżącego roku. 39 uczestników w pierwszej części rywalizacji  przystąpiło do testu pisemnego składającego się z czterdziestu pytań. Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy: szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, spośród których po 5 osób zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Kolejna część turnieju to odpowiedzi  ustne na wylosowany zestaw 5 pytań dotyczących m. in. sprzętu pożarniczego, profilaktyki i prewencji, zagadnień medycznych czy funkcjonowania dziedzin  ratowniczych oraz jednostek OSP w powiecie.

Po ostatecznej weryfikacji punktowej komisja przedstawiła wyniki turnieju. W efekcie zmagania dla reprezentantów gminy Okonek z jednostki OSP Lotyń  zakończyły się w następującej kolejności:

Szkoły Podstawowe:

1 miejsce – Filip Kopkiewicz – awans na szczebel wojewódzki

2 miejsce – Malwina Paszkiewicz 

Gimnazja:

6 miejsce  ex aequo – Magda Rzadkiewicz i Oliwia Kwiatkowska 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

6 miejsce – Zuzanna Kaleta 

Komisję turniejową tworzyli pracownicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Finał Wojewódzki na który dostał się Filip odbędzie się pod koniec kwietnia w Koninie.