Erasmus plus – tygodniowe ćwiczenia

Erasmus plus – tygodniowe ćwiczenia

19 marca 2019 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniach 14-19 marca odbyły się zajęcia szkoleniowo –praktyczne w ramach projektu Erasmus+ dla uczestników z Polski i Niemiec  (FF Mori). Spotkanie opierało się na kilku dniach intensywnych ćwiczeń związanych z działalnością ratowniczo-gaśniczą straży pożarnej. Zajęcia odbywały się zarówno w wersji teoretycznej w sali, ale przede wszystkim w praktyce ćwicząc o różnych porach i różne założenia.

W ramach tygodniowego spotkania uczestnicy (strażacy) z Polski i Niemiec ćwiczyli założenia związane między innymi z obsługą i zastosowaniem pilarek spalinowych oraz zapoznali się z techniką cięcia i zasadami bhp, przeprowadzono ćwiczenia udoskonalające  umiejętności wykorzystywane podczas działań ratowniczych z udziałem samochodów osobowych, odbyły się również zajęcia z działań gaśniczych oraz podawania wody i piany gaśniczej.

Ćwiczenia były również doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce parametrów i możliwości sprzętu będącego na wyposażeniu oraz technik ratowniczych stosowanych w Polsce oraz Niemczech. Uczestnicy szkolący się w mieszanych grupach wzmacniali komunikację językową oraz wymieniali się doświadczeniem. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat.

Spotkanie po za walorami związanymi stricte z strażą pożarną były doskonałą form ą do integracji uczestników.