Podsumowanie projektu – wizyta w Stockelsdorf

Podsumowanie projektu – wizyta w Stockelsdorf

20 grudnia 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniach od 24 do 26 listopada liczna reprezentacja naszej jednostki przebywała w gminie Stockelsdorf. Związane było to z zakończeniem projektu:  „Wspólne ćwiczenia strażackie szansą na rozwój współpracy polsko-niemieckiej i zdobycie nowych umiejętności” dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W piątek po przybyciu do remizy OSP Mori odbyły się ćwiczenia z aparatami oddechowymi oraz przećwiczono ratowanie strażaków przez strażaków. W sobotę tuż po śniadania ćwiczenia już w terenie były kontynuowane. Tu w jednym z opuszczonych domów należało wszystko wypracowane do tej pory połączyć i uratować 2 poszkodowane osoby. 4 roty w natarciu, rota w zabezpieczeniu, kilka linii gaśniczych i sporo sprzętu. Ćwiczenia trwały do godziny 12. Następnie wróciliśmy do remizy a po wyczyszczeniu sprzętu i przebraniu się udaliśmy się do Lubeki. Zwiedziliśmy wraz z przewodnikiem miasto i niektóre zabytki. Wieczorem natomiast uczestniczyliśmy w uroczystości o nazwie Matjasessen. Wszyscy w mundurach wyjściowych, władze gminy, zaproszeni goście to wspaniały czas na dokonanie podsumowania projektu. Każdy z obecnych otrzymał od nas pamiątkowego jelonka z nazwami obu jednostek. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych. Niedziela to czas poświęcony na zaplanowanie kolejnych spotkań i ćwiczeń w roku 2018 a także zaprezentowanie i omówienie w postaci slajdów i prezentacji funkcjonowania straży pożarnej w Niemczech z uwzględnieniem landu Wschodni Holsztyn. Projekt został zrealizowany, oceniony przez uczestników bardzo dobrze i co najważniejsze jest bardzo duża chęć kontynuacji podczas następnych spotkań. Ustalano iż punktem przewodnim będą warsztaty Rescue Days w Polsce i Niemczech. Po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.