Kolejne doposażenie jednostki

Kolejne doposażenie jednostki

24 listopada 2016 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Czas podsumować tegoroczne zakupy bo właśnie dziś dostaliśmy ostatni produkt (y) A mianowicie wyposażenie OSP Lotyń wzbogaciło się m.in o:

 Automatyczny Defibrator Zewnętrzny Zoll Plus:
Wysoce specjalistyczne urządzenie, które umożliwia przywrócenie czynności życiowych w zatrzymaniu krążenia.

 Detektor Wielogazowy:
Pozwala na wykrycie gazów toksycznych i wybuchowych takich jak tlenek węgla, siarkowodór, tlen i gazy wybuchowe.

 Lanca Gaśnicza
Specjalistyczne urządzenie do zwalczania pożarów wewnętrznych oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu pożarów wewnętrznych w przestrzeniach zamkniętych, trudno dostępnych oraz stwarzających zagrożenie dla ratowników.

oraz

– Węże Tłoczne 1 szt.-W-42 30 m, 4 szt.W-42,  4 szt.- W-38 

– Kliny Drogowe 4 szt.

– Smok Ssawny Skośny

– Wąż Ssawny W-75

– 18 szt. Rękawic Specjalistycznych 

– 10 szt. Łóżek Polowych 

Zakupy sfinansowane zostały ze środków Funduszu Sołeckiego, Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Środków Własnych OSP Lotyń.

W sumie to brakuje nam chyba tylko nowego pojazdu… 

y x