Dofinansowanie na projekty A.D. 2017

Dofinansowanie na projekty A.D. 2017

4 maja 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Miło jest nam się pochwalić, iż udało nam się pozyskać w tym roku kolejne pieniądze na realizację naszych celów statutowych.Pierwsza dobra informacja przyszła z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej. Otóż po złożonym wniosku na dofinansowanie „Wspólne ćwiczenia strażackie szansą na rozwój współpracy polsko-niemieckiej i zdobycie nowych umiejętności” otrzymaliśmy kwotę 30 000 zł. W ramach zadania przewiduje się wspólne ćwiczenia i spotkania strażaków ochotników z obu krajów. Uczestnicy zapoznani zostaną ze strukturą funkcjonowania straży pożarnych w obu krajach, wspólnie będą uczestniczyć w ćwiczeniach, warsztatach oraz okolicznościowych spotkaniach. Główny nacisk położony jest na ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, ratowania strażaków, prowadzenia linii gaśniczych w różnych warunkach, udzielaniu pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego i drogowego. W ramach projektu przewidziano 3 wspólne spotkania w Polsce i 3 w Niemczech. 

Druga dobra informacja jest z gminy Okonek. Na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na projekt pt „Wspólna integracja w trakcie ćwiczeń, zabawy i nauki” otrzymaliśmy kwotę 4000 zł. Zadanie polega na organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez orgazniazację naclegów, wyżywienia gier i zabaw w różnych warunkach terenowych i lokalowych. Zadanie obejmuje wycieczki, zwiedzanie różnych miejsc, zajęcia rekreacyjno – ruchowe, podchody, ćwiczenia strażackie.

Na zajęcia w w zakresie kultury fizycznej i sportu pt. „ Rusz się i ćwicz” otrzymaliśmy kwotę 7000 zł. W ramach realizacji zadania przewidziane są 4 działania:

– przygotowanie i organizacja wyjazdów na basen w miesiącach wrzesień – grudzień,

– przygotowanie co najmniej 2 różnych drużyn do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych w lipcu 2017 w Krajence,

– przygotowanie i udział w zawodach FCC w sierpniu w Białogardzie,

– przygotowanie i udział w zawodach biegu po schodach w grudniu 2017 w Wieliczce.

A my  w dalszym ciągu piszemy różne projekty i czekamy na rozstrzygnięcia tych 3 złożonych wniosków, na które do dziś jeszcze nie ma odpowiedzi.