Odnowienie uprawnień KPP

Odnowienie uprawnień KPP

12 grudnia 2019 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

8 grudnia 2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie przeprowadzony został egzamin teoretyczny i praktyczny w zakresie potwierdzenia posiadania tytułu ratownika realizującego procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Do sprawdzenia posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przystąpili członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu złotowskiego, którzy po 3-letnim okresie od poprzedniego egzaminu podlegali odnowieniu wymaganych uprawnień. Komisja egzaminacyjna powołana przez wojewódzkiego konsultanta ds. medycyny ratunkowej w formie testu pisemnego oraz praktycznych założeń dokonała weryfikacji posiadanej wiedzy przez poszczególnych egzaminowanych a w konsekwencji łącznie 24 osoby uzyskały wynik pozytywny, zaliczając egzamin co w bezpośredni sposób przedkłada się na gotowość operacyjną jednostek OSP do realizacji działań ratowniczych w zakresie m.in. wspierania działań Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wszystkim członkom OSP, którzy w w/w formie egzaminacyjnej potwierdzili wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktyczne z zakresu medycznych działań ratowniczych składamy wyrazy szacunku i podziękowania za trud i wysiłek włożony w przygotowanie i przebieg egzaminu a uzyskany wynik będzie z pewnością procentować na przyszłość z pożytkiem dla tych, którzy oczekują pilnych działań ratunkowych.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak, zdjęcia KP PSP Złotów.

Recertyfikacji uprawnień z naszej jednostki dokonali druhowie: Ciesielki M, Jędrzejowski K, Jaskółka-Stanisz P.