Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

27 stycznia 2016 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 25 stycznia w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dana” w Lotyniu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze jednostki OSP Lotyń. 

O godzinie 17:00 uroczystość otworzył dh Włodzimierz Choroszewski, który przywitał licznie zgromadzonych gości, oraz wprowadził do uroczystość poczet sztandarowy. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Funkcjonariusz KP PSP w Złotowiea: Z-ca Komendanta Powiatowego – bryg.inż. Leszek Wójcik, Dowódca JRG – bryg. Sławomir Rogut, st.kpt. Krzysztof Karabasz
 • V-ce Prezes Zarządu o/woj. ZOSP RP – Andrzej Kacprzak
 • Komendant Miejsko Gminny – Marek Mikietyński
 • Przedstawiciel Nadleśnictwa Okonek – Adam Stangreciak
 • Dyrektor ZS w Lotyniu – Iwona Adamczuk
 • Sołtysi: Sołectwo Lotyń – Krystyna Jaskółka-Stanisz, Kruszka – Ryszard Przybylski, Lubniczka – Grażyna Kubik, Borki – Krzysztof Luksemburg, Glinki Mokre – Zbigniew Mikita, Lubniczka – Wioletta Mańkowska, Brzozówka – Alina Jurowska, Glinki Suche – Weronika Szwałek, Węgorzewo – Jolanta Stępniak.
 • Radna M i G Okonek – Czesława Uszak, Członek Rady Sołeckiej – Janusz Świercz
 • Delegacja OSP Łubowo, OSP Barwice, OSP Miasto Borne Sulinowo
 • Prezes LSM – Marianna Kamińska
 • Proboszcz parafii Lotyń – ks. Leszek Kuśmierzak
 • Przedstawiciel KGW Lotyń – Wioletta Kostrzak
 • oraz sympatycy, sponsorzy i ludzie dobrze zżyciu z jednostką

Po serdecznym przywitaniu przybyłych gości, wszyscy uczcili minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji strażaków. W sposób jawnego głosowania wybrano przewodniczącego zebrania – dh Włodzimierz Choroszewski, protokolanta – dh Paulina Jaskółka – Tyl oraz Komicję Uchwał i Wniosków. Kolejnym punktem zebrania było ślubowanie nowych członków czynnych OSP Lotyń, którzy złożyli przysięgę na sztandar. W tym roku tej podniosłej chwili doczekali się: dh Paula Masiubańska, dh Ewelina Zglińska, dh Elżbieta Popowicz, dh Kamil Bronakowski. W dalszej części porządek zebrania obejmował przedstawienie sprawozdania z działalności ratowniczo-szkoleniowej w 2015 roku, planu działalności na obecny rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Tak podniosła uroczystość była dobrą okazją do wręczenia kilkunastu odznaczeń dla druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu oraz wyróżnionych gości, którzy swoim zaangażowaniem i miłosierdziem pomogli naszej jednostce.

 • Odznaka strażak wzorowy
 • Błaszkiewicz Tobiasz
 • Jędrzejowski Krzysztof
 • Wasilewski Marcin
 • Błaszkiewicz Michał
 • Wysługa lat 5
 • Błaszkiewicz Michał
 • Błaszkiewicz Tobiasz
 • Tyl Radosław
 • Popowicz Elżbieta
 • Wysługa la 10
 • Żydałowicz Renata
 • Jędrzejowski Krzysztof
 • Wasilewski Marcin
 • Wysługa lat 20
 • Trzepałka Andrzej
 • Wysługa lat 30
 • Kaleta Bernard
 • Wysługa lat 45
 • Jakubowski Jerzy
 • Wysługa lat 60
 • Nowak Józef

Po części dekoracyjnej nadszedł czas na „zmianę wart”, a mianowicie przewodniczący poddał pod przegłosowanie udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej, a następnie przedstawił kandydatów na ich stanowiska. Druhowie jednogłośnie przegłosowali wszystkich członów nowego zarządu, a czy lepszego okaże się w najbliższej kadencji… Po ogłoszeniu wyników wyborów nastąpiło pożegnanie odchodzącego z własnej woli Prezesa dh Włodzimierza Choroszewskiego, który w zamian za swój wkład w funkcjonowanie i życie jednostki otrzymał skromny upominek. Wzruszające momenty musiały zostać przerwane gdyż nadszedł czas na wolne wnioski i zapytania, a po nich głos zabierali zaproszeni goście. W części oficjalnej miały miejsce jeszcze dwa ważne uwagi momenty. Na ręce bryg. Sławomira Rogut, który w najbliższym czasie kończy pracę w KP PSP Złotów wręczono skromny upominek w podziękowaniu za wszelką pomoc i ludzkość niesioną oraz przekazywaną jednostce i druhom OSP Lotyń. Godny zainteresowania tego wieczoru był również występ zespołu pn. „Niebezpieczni” w którym pełno planową rolę pełni nasz druh Wojciech Żydałowicz.

Poniżej przedstawiamy nowy zarząd oraz delegatów na zjazd oddziału gminnego oraz przedstawicieli do zarządu gminnego.

 1. Zarządu OSP w składzie:

–  Waldemar Sochacki – Prezes

–  Konrad Kopkiewicz – Naczelnik

–  Marcin Wasilewski – zastępca Naczelnika

–  Jędrzejowski Krzysztof – Skarbnik

–  Jaskółka – Tyl Paulina – Sekretarz

–  Żydałowicz Renata – Kronikarz

–  Ciesielski Mariusz – Gospodarz

–  Tyl Radosław – Członek

–  Rzadkiewicz Łukasz – Członek

 1. Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:

–  Chwieduk Agnieszka – Przewodnicząca

–  Chwieduk Robert – Sekretarz

–  Jażewicz Karolina – Członek

 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
 • Sochacki Waldemar
 • Jaskółka – Tyl Paulina
 • Chwieduk Agnieszka
 • Chwieduk Robert
 1. Przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP :
 • Wasilewski Marcin
 • Rzadkiewicz Łukasz

SAM_0247 SAM_0251 SAM_0259 SAM_0272 SAM_0276 SAM_0281 SAM_0284 SAM_0292 SAM_0299 SAM_0310 SAM_0312 SAM_0323 SAM_0257 SAM_0285
SAM_0334