Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

12 maja 2014 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

1 marca, druhowie z lotyńskiej OSP podsumowali miniony rok 2013. W walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w G.A Dana w Lotyniu uczestniczyli członkowie naszej OSP oraz zaproszeni goście, a dokładniej

 • Członkowie czynni naszej OSP: 28

• Członkowie MDP: 5

• Członkowie honorowi: 9

• Członkowie wpierający: 2

• Goście:

 • Komendant Miejsko Gminny – Marek Mikietyński

• Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Złotów – Leszek Wójcik

• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie – Andrzej Kacprzak

• Dowódca JRG w Złotowie – Sławomir Rogut

• Burmistrz MiG Okonek – Mieczysław Rapta

 • oraz:

 • Przewodnicząca KGW – Krystyna Jaskółka

 • Prezes SM w Lotyniu – Maria Kamińska

 • Proboszcz – Leszek Kuśmierzak

• Delegacja OSP Łubowo i OSP Barwice

• Sołtysi: Eugenia Brodzicz, Jolanta Stępniak, Ryszard Przybylski

• Sympatycy: Dorota Wiese, Jacek Pietrzak, Janusz Świercz

• Prasa AL – Ryszard Mikietyński

Zebranie otworzył prezes Włodzimierz Choroszewski, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie przedstawiono plan zebrania i rozpoczęto jego realizację. Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie druhów, którzy stali się pełnoprawnymi czynnymi członkami OSP. Na sztandar, rotę ślubowania złożyli: Nowak Piotr, Nowak Jarosław, Padło Patrycja, Walczak Ilona. Po tej uroczystości rozpoczęło się wręczanie podziękowań oraz odznaczeń.

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: Marcin Wasilewski i Mateusz Jędrzejowski.

Odznaką za wysługę lat 5 – Kwiatkowski Krystian Odznaką za wysługę lat 10 – Paulina Jaskółka-Tyl i Paweł Jaskółka- Stanisz Odznaką za wysługę lat 15 – Wojciech Lech Odznaką za wysługę lat 30 – Sochacki Waldemar Odznaką za wysługę lat 35 – Ireneusz Ulatowski i Jerzy Sieradzki.

Podziękowania dla sołtysów za przekazanie pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2014: – Przybylski Ryszard – Kruszka – Brodzicz Eugenia – Lotyń.

Podziękowania od naczelnika dla członków OSP za udział w akcjach: Jaskółka- Stanisz Paweł, Jędrzejowski Mateusz, Ciesielski Mariusz, Sochacki Waldemar, Wasilewski Marcin, Błaszkiewicz Michał, Wąchała Kamil, Jędrzejowski Krzysztof, Błaszkiewicz Tobiasz.

Podziękowanie w formie hełmu „czerwonego” dla Janusza Świercz za pomoc w zajęciach z musztry w 2013 roku.

Podziekowania w formie statuetek szklanych za całokształt działalności z okazji 65 lecie OSP Lotyń dla: Krystyny Jaskółka, Iwony Kopkiewicz, Agnieszki Chwieduk, Zofii Andruszkiewicz, Pauliny Jaskółka-Tyl. Podziękowania otrzymali wszyscy sponsorzy, którzy udzielili wsparcia na rzecz jednostki.

W dalszej części porządek zebrania obejmował przedstawienie Sprawozdania z dzielności ratowniczo-szkoleniowej w 2013 roku, Planu Działalności na obecny rok, Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W między czasie odbyła się 10 minutowa przerwa. Następnie głos zabrali zaproszeni na tą uroczystość goście, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat funkcjonowania OSP w Lotyniu.

lotyn01 lotyn02 lotyn03 lotyn04 lotyn05 lotyn06 lotyn07 lotyn08 lotyn09 lotyn10 lotyn11 lotyn12 lotyn13 lotyn15 lotyn16 lotyn18 lotyn19 lotyn23 lotyn24 lotyn26 lotyn27 lotyn28 lotyn29 lotyn31 lotyn33 lotyn34 lotyn36 lotyn40 lotyn42 lotyn43 lotyn44 lotyn45 lotyn46 lotyn48 lotyn49 lotyn50 lotyn51