Zebranie sprawozdawcze OSP za 2023r

Zebranie sprawozdawcze OSP za 2023r

6 lutego 2024 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz
W sobotnie 3 lutego lotyńscy strażacy przeprowadzili zebranie sprawozdawcze za rok 2023. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plany na najbliższy czas.

Na zebraniu nie zabrakło wyjątkowych gości. Oprócz lokalnych samorządowców, przedstawicieli różnych organizacji i instytucji z którymi OSP Lotyń współpracuje, sołtysów, prasy, i delegacji z zaprzyjaźnionych jednostek OSP  w wydarzeniu udział wzięli m.in.:
 
st. kpt. Krzysztof Olczak – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Złotowie
– st. kpt. Łukasz Goździejewski – opiekun jednostek OSP z Gminy Okonek
dh Edmund Kabattek – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie.
dh Aleksandra Kapustyńska – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Okonku

 
Na wstępie minutą ciszy oddano hołd zmarłemu kilka dni temu strażakowi z zaprzyjaźnionej jednostki FF Morii – Freddy-Hightower Müller. 
 
Podczas zebrania odbyły się dwa ślubowania. Jako pierwsi przysięgę na sztandar złożyli nowi członkowie czynni OSP: dh Oliwia Kwiatkowska oraz dh Adrian Suchanowski. Następnie na środku sali wystąpili członkowie MDP, którzy przeszli wstępny okres próbny i oficjalnie rozpoczęli swoją przygodę z pożarnictwem. Ślubowanie na sztandar OSP tego dnia złożyli: Wiktoria Lipkowska, Ksawery Mikita, Kaja Praszczak, Stanisław Wawrzyniak, Piotr Zubrzycki. Po uroczystości młodzież odebrała z rąk prezesa OSP oraz opiekuna MDP stosowne akty ślubowania.

Następnie nastąpiło podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu, która w 2022 roku brała udział łącznie w 43 zdarzeniach, najwięcej było miejscowych zagrożeń. OSP w Lotyniu dwa razy wspierała działania w powiecie szczecineckim. W dalszej części ukazane zostało sprawozdanie finansowe oraz  sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiono także projekty planu działalności i finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium.

W końcowej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, odbywały się wolne wioski i zapytania. Podjęto uchwały, przyjęto wnioski, udzielono absolutorium zarządowi, a po wyprowadzeniu sztandaru zakończono zebranie

Zdjęcia: szczecinek112