Zbiórka szkoleniowa 5/2024

Zbiórka szkoleniowa 5/2024

25 marca 2024 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

22 marca odbyła się piąta  w tym roku zbiórka szkoleniowa lotyńskich strażaków. Tematem spotkania były pożary kominów. Strażacy oraz młodzież zapoznali się procesem powstawania pożaru w przewodach kominowych oraz technikami gaśniczymi w obrębie szybów kominowych z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBARt. Dzięki możliwości przeprowadzenia szkolenia u jednego z druhów, uczestnicy w praktyce mogli użyć lancy kominowej obserwując termowizyjnie jej działanie na pożar sadzy. Dodatkowo przećwiczone zostały podstawowe elementy w pracy z aparatem ochrony dróg oddechowych oraz sprawiania drabin