Zalana posesja

Zalana posesja

16 czerwca 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 15 czerwca zastęp GBARt zadysponowany został przez SK KP PSP w Złotowie do miejscowego zagrożenia w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej. 

Działania straży pożarnej polegały na wypompowaniu wody z zalanych piwnic budynku wielorodzinnego.