Wyciek substancji ropopochodnej

Wyciek substancji ropopochodnej

9 lipca 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W Piątek w godzinach wieczornych zastęp GBARt wyjechał do zdarzenia związanego z neutralizacją substancji ropopochodnej na ul. Pocztowej w Lotyniu (droga powiatowa).

Plama z wycieku ciągnęła się na jezdni na długości około 300 m z większymi i mniejszymi frakcjami. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu działań i sorpcji wycieku przy użyciu sorbentu.