Wsparcie działań policji – AF

Brak komentarzy

W niedzielę 3 maja zastęp GBARt zadysponowany został do miejscowości Lubnica jako służba wspomagająca działania policji.

Ostatecznie zdarzenie zostało zakwalifikowane jako alarm fałszywy.