Wręczenie Promesy dla MDP Lotyń

Wręczenie Promesy dla MDP Lotyń

8 listopada 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W poniedziałek, 07 listopada 2022 roku w strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią (gm. Wyrzysk), odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego.

W trakcie uroczystości wręczono promesy na zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania dla 26 jednostek z terenu powiatu pilskiego na kwotę 120 000,00 zł i dla 12 jednostek z terenu powiatu złotowskiego na kwotę 102 500,00 zł.

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jednostkę OSP Lotyń tego dnia reprezentował Prezes dh Waldemar Sochachcki, który odebrał promesę w wysokości 8 600 zł. 

 

W uroczystości wzięli udział: 

– Pani Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP

– Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP

– Pan Grzegorz Piechowiak – Poseł na Sejm RP

– bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

– Pan Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

– Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski

– bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy PSP w Pile

– mł. kpt. Tomasz Lewandowski – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie

– Pani Bogusława Jagodzińska – Burmistrz Wyrzyska, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku Panem Romanem Łuką,

– Pani Iwona Schulz – Radna Rady Powiatu Pilskiego,

– Pan Krzysztof Fojt – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile,

– Pan Edmund Kabattek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie,

W trakcie uroczystej zbiórki członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z jednostki OSP Osiek nad Notecią przeprowadzili krótki pokaz umiejętności ratowniczych.

Środki finansowe w wysokości 25 mln złotych, zostały przyznane 5 września br. Uchwałą Rady Ministrów z ogólnej rezerwy budżetowej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostki OSP otrzymane środki finansowe będą mogły wykorzystać na zakup sprzętu i wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo pożarniczych dla MDP, umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP, sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkoleniowym członków MDP. 

tekst, zdjęcia: KP PSP Piła