Uroczystość przekazania pojazdu oraz zebranie sprawozdawcze OSP

Uroczystość przekazania pojazdu oraz zebranie sprawozdawcze OSP

15 lutego 2020 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W sobotę 15 lutego w Lotyniu odbyła się oficjalna uroczystość przekazania nowego pojazdu bojowego dla OSP Lotyń oraz zebranie sprawozdawcze.

Oprócz druhen i druhów strażaków w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście

 • Asystent Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Marty Kubiak – p. Dominika Łoboda,
 • Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego – p. Maciej Bieniek,
 • Zastępca Wielkopolskigo Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – mł. bryg. Robert Natunewicz,
 • Starostwa Powiatu Złotowskiego – p. Ryszard Goławski,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Złotów – bryg. inż. Leszek Wójcik,
 • Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szczecinku – kpt. mgr.inż. Michał Popowicz,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie– dh Andrzej Kacprzak,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Okonek – Andrzej Jasiłek,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Okonku – p. Sebastian Korzeniowski 
 • Burmistrz partnerskiej gmin Stockelsdorf (Niemcy) – p. Julia Samtleben oraz delegacja strażaków z FF Mori
 • Prezes oraz Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP – dh Grzegorz Mikołajczak, dh Marek Miekietyński,
 • Radni rady miejskiej w Okonku, Proboszcz Parafii Lotyń, Dyrekcja ZS w Lotyniu, Sołtysi okolicznych miejscowości,
 • Przedstawiciele organizacji i grup z którymi współpracujemy, sponsorzy, przyjaciele, sympatycy, lokalni partnerzy i dobroczyńcy,
 • Delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP.

Uroczystości rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego oraz uroczystym podniesieniu flagi. Następnie Burmistrza Okonka p. Andrzeja Jasiłka w asyście Wojewody Wielkopolskiego p. Macieja Bieniek, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Reberta Natunewicz oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Okonku – p.  Sebastian Korzeniowski przekazał kluczyki i dokumenty dla Prezesa – kierowcy OSP Lotyń dh Waldemara Sochackiego.

 Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Leszek Kuśmierzak. Po tym ceremoniale odbyła się prezentacja auta.

Po uroczystości przekazania pojazdu, rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze. Pierwszym punktem ceremoniału było ślubowanie nowych czynnych druhów. Przysięgę złożyli: dh W. Piotrowska, dh Z. Kaleta, dh Kuba Rzadkiewicz, dh Paweł Szewczyk. Następnie wręczone zostały odznaczenia dla druhów, którzy otrzymali wyróżnienia za wysługę lat oraz inną działalność na rzecz jednostki i polskiego pożarnictwa. Tego dnia wystąpili:

 • Patrycja Padło – strażak wzorowy
 • Andrzej Grzyb – strażak wzorowy
 • Kamil Wąchała – strażak wzorowy
 • Ireneusz Ulatowski – wysługa lat 45
 • Renata Żydałowicz – brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa oraz wzorowa kronika
 • Marcin Wasilewski – brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa

W dalszej części przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego przedstawiono wspólne sprawozdanie z działalności OSP i finansowe. Zaprezentowano projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium.

W końcowej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, odbywały się wolne wioski i zapytania. Podjęto uchwały, przyjęto wnioski, udzielono absolutorium zarządowi, a po wyprowadzeniu sztandaru zakończono zebranie