Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

31 lipca 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

24 lipca 2022 roku zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, które prowadzone było w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

Tematyka szkolenia podstawowego obejmowała między innymi:

  • pracę w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
  • działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi,
  • obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych,
  • sprawianie drabin,
  • prowadzenia korespondencji radiowej,
  • obsługi narzędzi hydraulicznych,
  • ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych,
  • kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń,
  • ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin poprzedziło przejście komory dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie.

Kurs podstawowy z jednostki OSP Lotyń ukończyło dwóch druhów, którzy zasilą szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej tym samym będą wyjeździć do zdarzeń. Nowi druhowie to Piotr Sochacki oraz Kamil Bronakowski.