Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu

14 września 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniach 5-9 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie przeprowadzone zostało szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych.

Główne przedstawiane i zrealizowane zagadnienia szkoleniowe obejmowały m.in. prawa i obowiązki kierujących pojazdami pożarniczymi, obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych, konserwację sprzętu ratowniczego oraz zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań ratowniczych z wykorzystaniem w/w sprzętu i pojazdów.

Z jednostki OSP Lotyń kurs ukończyli druhowie Michał Kobiałka oraz Jarosław Nowak