Próbna ewakuacja w Zespole Szkół

Próbna ewakuacja w Zespole Szkół

5 czerwca 2024 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

3 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół w Lotyniu przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu

Dokładnie o godz. 9.30  nauczyciele, uczniowie, pracownicy usłyszeli sygnał alarmu ewakuacyjnego. Wszyscy, którzy przebywali w budynku szkoły musieli niezwłocznie opuścić pomieszczenia i udać się w sposób zorganizowany na wyznaczone miejsce zbiórki.

Celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia. Było to szczególnie istotne ze względu na zmianę dróg ewakuacyjnych po oddaniu do użytku nowej części budynku. Warto podkreślić, że taki próbny alarm to bardzo ważne zadanie, które przygotowuje społeczność szkolną do odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia.