Ostatnie pożegnanie

Brak komentarzy

4 lutego w Toruniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzona została ś.p Agnieszka Wasilewska. Zmarła była siostrą naszego bliskiego przyjaciela, druha, kolegi Marcina. 

Na uroczystość pogrzebową przybyła delegacja z naszej jednostki OSP by wspólnie z rodziną i bliskimi pożegnać zmarłą i zjednoczyć się w ból z powodu takie ogromnej straty.

„Umiera się nie dlatego
by przestać żyć,
lecz po to by żyć inaczej”