Nasz Dzień Strażaka

Nasz Dzień Strażaka

9 maja 2019 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

4 maja z okazji Dnia Strażaka odbyło się okolicznościowe spotkanie dla naszych członków. Tegoroczny jubileusz 70-lecia obchodzimy cały rok, a z okazji różnych przedsięwzięć jest to bardziej akcentowane.

W tym dniu odbyła się w naszym lotyńskim wieczerniku msza w intencji strażaków i ich rodzin. Następnie w remizie odbyło się spotkanie dla wszystkich druhen i druhów, którzy przybyli na dzisiejsze świętowanie. Odwiedzili nas także członkowie OSP Lędyczek, którzy przekazali nam okolicznościową pamiątkę.