Kolejny pełnoprawny strażak

Kolejny pełnoprawny strażak

20 kwietnia 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W miesiącu kwietniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie zorganizowała oraz przeprowadziła kurs podstawowy dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego.

Część teoretyczna została przeprowadzona w jednostkach macierzystych i potwierdzona testem zaliczeniowym. Część praktyczna wieloetapowa przebiegała m.in w komorze wysiłkowo-dymowej w JRG nr 2 w Pile, na placu Komendy, na terenie kompleksu leśnego nad jeziorem Piaskowym oraz w zakresie ratownictwa technicznego w miejscowości Jastrowie. Na zakończenie kursu przeprowadzono egzamin z wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć szkoleniowych. Szkolenie ukończyło łącznie 48 osób, zarówno Druhów jak i Druhen, którzy zostali pełnoprawnymi strażakami mogącymi brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zasilili szeregi w jednostkach OSP.

Tekst mł. kpt. Krzysztof Olczak. mł.asp. Meler Tomasz

Z naszej jednostki w szkoleniu uczestniczył dh Krystian Kwiatkowski, który zasili skład strażaków Jednostki Operacyjno Technicznej.

Witamy na pokładzie !