Eliminacje powiatowe OTWP

Eliminacje powiatowe OTWP

3 kwietnia 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

31 marca 2017 roku w Okonku odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Pierwsza część turnieju odbyła się w siedzibie okoneckiej OSP, gdzie zwycięzcy eliminacji gminnych przystąpili do testu pisemnego, przygotowanego przez funkcjonariuszy KP PSP w Złotowie. Na 30 pytań testowych odpowiadało 17 uczniów szkół podstawowych, 15 gimnazjalistów i 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spośród których po 5 osób zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Kolejna część turnieju odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Okonek, gdzie uczniowie zostali przywitani przez Nadleśniczego Mariana Kusia. Młodzież odpowiadała ustnie na wylosowany zestaw 5 pytań dotyczących m. in. sprzętu pożarniczego, profilaktyki i prewencji, zagadnień medycznych czy funkcjonowania ratownictwa.

Tegoroczna reprezentacja OSP lotyń składała się z Kopkiewicz F, Rzadkiewicz M, Paszkiewicz M, Kwiatkowska O. 

W efekcie zmagania zakończyły się w następującej kolejności:

Szkoły podstawowe:

 1. Kowalczyk Marta
 2. Gabryś Miłosz
 3. Kamiński Oliwier
 4. Kopkiewicz Filip
 5. Rzadkiewicz Magdalena

Szkoły gimnazjalne:

 1. Ciechanowski Stanisław
 2. Kowalik Kamil
 3. Kabbatek Weronika
 4. Wiśniewski Miłosz
 5. Ambryszewska Wiktoria

Szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Goździkowski Jakub
 2. Brewka Maria
 3. Scheinke Hubert
 4. Owczarek Izabela
 5. Podgórski Bartłomiej

Nagrody zwycięzcom wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Złotowie kpt. Jarosław Kołak, Wiceprezes Oddziału Zarzadu Powiatowego ZOSP RP w Złotowie dh Andrzej Martin, przedstawiciele władz samorządowych i Nadleśnictwa Okonek.

W trakcie turnieju uczestnicy, opiekunowie i nauczyciele brali udział w prelekcjach zorganizowanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie dotyczących prowadzonych aktualnie akcji prewencyjnych oraz pracowników Nadleśnictwa w zakresie okoneckiej przyrody. 

Komisję Turniejową tworzyli pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie: mł. bryg. Tomasz Manikowski, kpt. Jacek Baranowski, st. asp. Kazimierz Wiebskowski i str. Maciej Palacz.

Tekst, Foto: KP PSP Złotów.