Doświadczenie i wiedza

Doświadczenie i wiedza

7 czerwca 2021 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniach 25.05-1.06 Nasza jednostka gościła przyjaciół z niemieckiej jednostki ochrony przeciwpożarowej FF Morii oraz FF Eckhorst, z którymi realizujemy projekt w ramach programu ERASMUS +.

We wtorek 25 maja nasi zagraniczni goście wyruszyli w podróż do naszej miejscowości. Z racji na bardzo duże utrudnienia podczas podróży przyjechali do nas późnym wieczorem. Po krótkim przywitaniu odwieźliśmy druhów do hotelu by Ci mogli się zakwaterować i odpocząć po podróży.

W środę zostały przewidziane dwa bloki ćwiczebne. Pierwsze do obiednie ćwiczenia to dokończenie zajęć teoretycznych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz zajęcia praktyczne z tego zagadnienia. Strażacy z Polski i Niemiec wspólnie umówili procedury medyczne stosowane w obydwu krajach, następnie przeanalizowali i wymienili się doświadczeniami, co do realistycznych zdarzeń, z jakimi przyszło Im i Nam już się zmierzyć podczas działań ratowniczych. Następnie mieszane grupy wykonywały założenia praktyczne na fantomach oraz z użyciem środków pozoracji by jak najbardziej odzwierciedlić ćwiczenia. Szkolenie było prowadzone przez ratowników medycznych, którzy są jednocześnie strażakami i uczestnikami projektu. Wszystkie założenia były omawiane by wyciągnąć pozytywne aspekty z ćwiczeń. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat KPP w Polsce i Niemczech w czasach pandemii.        Kolejny dzień to szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi drabiny i podstawowych zasad związanych z ratownictwem wysokościowym i technicznym. Po zajęciach teoretyczno- praktycznych przyszedł czas na obiad i krótką przerwę, po której udaliśmy się wszyscy wspólnie do miejscowości Wojnówko, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia z obsługi drabiny pożarniczej. Uczestnicy projektu doskonalili swoje umiejętności i w obsłudze i sprawianiu drabiny mechanicznej oraz wyciągu dźwigowego. Podczas tych zajęć omówiono również teoretycznie aspekty związane z ratownictwem wysokościowym. Zwieńczeniem dnia była wspólna kolacja.

Piątek 28 maja, to już tylko praktyka. Tematem przewodnim tego dnia było ratownictwo techniczne oraz pożary w transporcie drogowym. Uczestnicy projektu udali się do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornym Sulinowie gdzie dzięki przychylności KW PSP w Szczecinie oraz zgodzie naczelnika tegoż Ośrodka mogli realizować swoje ćwiczenia. Do dyspozycji strażaków było kilka wraków samochodów, na których uczestnicy projektu ćwiczyli i doskonalili wiedze z zakresu zasad organizacji działań, stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz zagrożeń dla ratowników występujących w ratownictwie technicznym, przypomnienie i utrwalenie zostały umiejętności obsługi sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie technicznym oraz doskonalono techniki ratowniczych m.in. stabilizacja pojazdu. Uczestnicy projektu ćwiczyli również metod ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów. Na zakończenie szkolenia mieszane zastępy strażaków ćwiczyły gaszenie aut z wykorzystaniem różnych środków gaśniczych. Po powrocie do Lotynia wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej kolacji, na której omówiono dzień oraz wręczone zostały oficjalne koszulki projektu dla uczestników.

Sobota to kolejny intensywny dzień. Z samego rana wyjechaliśmy na stację PKP w Okonku, gdzie przyjechał pociąg „Pirat” prowadzony wyjątkowo w tym roku przez lokomotywę spalinową, na której mogliśmy przy udziale obsługi pociągu przeprowadzisz zajęciach z ratownictwa kolejowego. Maszynista zaprezentował strażakom główne elementy pociągu, na które strażacy powinni zwrócić uwagę podczas realizowanych działań ratowniczych, umówiono drogi ewakuacji z pociągu oraz system trakcyjny. W między czasie pozostali uczestnicy propagowali wśród dzieci i młodzieży profilaktykę pożarową oraz gry i zabawy strażackie. Gdy nadszedł nasz odjazdu wszyscy uczestnicy projektu wsiedli do pociągu i wyruszyli w podróż do Kołobrzegu. Tam udaliśmy się do miejscowej jednostki ratowniczo-gaśniczej, gdzie tamtejsi strażacy przygotowali dla nas zajęcia z ratownictwa wysokościowego. W praktyce omawiane i ćwiczone były elementy ewakuacji z wysokości, wykonywanie różnych węzłów ratowniczych czy budowanie stanowisk asekuracyjnych. Po intensywnych i wyczerpujących zajęciach przyszedł czas na relaks. Uczestnicy podziwiali miasto, odbył się rejs statkiem po Morzu Bałtyckim czy zwiedzanie muzeum figur woskowych. O godzinie 19: 40 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Lotynia.

Kolejny dzień to był bardzo gorący dzień. W pierwszej kolejności skupiono się na przećwiczeniu technik operowania prądami gaśniczymi oraz procedurę wejścia do pomieszczeń objętych pożarem. Strażacy kładli nacisk przede wszystkim na efektywną współpracę i komunikację w rocie oraz sprawne i bezpieczne wejście do pomieszczenia. Mając do dyspozycji kamery termowizyjne szukano źródeł ognia. Następnie już w pełnym umundurowaniu i sprzęcie ochrony dróg oddechowych strażacy weszli do kontenera ogniowego, gdzie obserwowali rozwój pożaru oraz odziaływania temperatury i pary na ratownika. W kontenerze instruktorzy pokazali jak poprawnie poruszać się po pomieszczeniach objętych ogniem i jakie techniki gaśnicze zastosować. Poniedziałek to sprawdzenie wiedzy w zakresie podręcznego sprzętu gaśniczego, plany na dalszą działalność, ustalenie kolejnych dokładnych dat terminów spotkań i szczegółów programowych. Były ćwiczenia z butlą gazową oraz gaszenie tacy z palącym się olejem. Przećwiczone były założenia jak skutecznie przeprowadzić działania gaśnicze w sytuacjach pożarowych w/w materiałów.       

Poniedziałek to również czas podsumowań i omówienia dobiegającego końca spotkania. Zakupy w marketach zakończyły ten dzień. I to, co fajne szybko się kończy.

Po śniadaniu, we wtorek nadszedł czas na pożegnanie i odjazd Naszych gości do swojego kraju i domów. Widzimy się w lipcu…bo jeszcze sporo jest do zrealizowania.