Agresywne owady

Agresywne owady

12 czerwca 2015 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

9 oraz 11 czerwca zastęp GBA z OSP Lotyń dysponowany był do likwidacji owadów błonkoskrzydłych.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce 9 czerwca w budynku Gimnazjum Publicznego w Lotyniu. Działania strażaków prowadzone było w porze wieczornej gdy w szkole nie przebywali już uczniowie. Drugie zdarzenie miało miejsce w miejscowości Brzozówka gdzie owady zbudowały swój rój w zaroślach i stwarzały zagrożenie dla lokatorów. W obydwu przypadkach strażacy prowadzili działania mające na celu zebraniu owadów w worki, a następnie wypuszczeniu ich w odległym od ludzi terenie.

Straż Pożarna, zgodnie z nałożonym na nią obowiązkiem ustawowym powinna realizować tego typu zadanie ratownicze tylko w przypadku, w którym występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, bądź wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostek PSP, OSP.

Jednocześnie należy przyznać, że nie każde zdarzenie z udziałem pszczół, os lub szerszeni (tzw. owadów błonkoskrzydłych) można zaliczyć do grupy zdarzeń stanowiących „inne miejscowe zagrożenia” w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Warunkiem koniecznym do zaliczenia tego rodzaju zdarzeń do kategorii „innego miejscowego zagrożenia” jest powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, czego realistyczna ocena jest najtrudniejszym elementem w tej sprawie. Powyższe wyjaśnienia nie stoją w sprzeczności z przepisami, na mocy których właściciel budynku ma zapewnić w nim bezpieczeństwo. Nie można również stwierdzić, że usuwanie gniazd owadów (przy realnym zagrożeniu zdrowia lub życia użytkowników budynku) stawia jednostki ochrony przeciwpożarowej w charakterze „bezpłatnej firmy usługowej”.SAM_1414 SAM_1438 SAM_1433 SAM_0003 11212419_655930694539324_306520362_n 11355636_655930657872661_1669442159_n (1)