Agresywne owady x13

Agresywne owady x13

22 września 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły). Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżają do likwidacji takowych działań bardzo często.

Procedury postępowania, są bardzo proste i ujednolicone. Strażacy z lotyńskiej OSP również podejmują działania związane z owadami błonkoskrzydłymi, ale przypominamy: 

Jednostki ratownicze Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia. 
Tylko w takim przypadku należy zgłosić zaistniałą sytuację na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 

Akcje związane z agresywnymi owadami, przy których interweniował zastęp OSP Lotyń

 • 10.07. – Lotyń, ul. Pocztowa (budynek magazynowy)
 • 10.07 – Przybysław (poddasze, budynek mieszkalny) 
 • 16.07 – Lotyń, ul. Pocztowa (budynek magazynowy)
 • 16.07 – Lotyń, ul. Dworcowa (altanka letniskowa)
 • 16.07 – Przybysław, (budynek mieszkalny)
 • 24.07 – Lotyń, ul. Słoneczna (altanka ogrodowa)
 • 25.07 – Brzozówka, (budynek mieszkalny) 
 • 7.08 – Lotyń, ul. Dworcowa (budynek magazynowy)
 • 9.08 – Skoki, (teren przydomowy)
 • 30.08 – Przybysław (budynek gospodarczy)
 • 10.09 – Węgorzewo
 • 10.09 – Lotyń, ul. Pocztowa (teren przymieszkalny) 
 • 22.09 – Węgorzewo, (budynek mieszkalny)