75-Lecie OSP Lotyń oraz wręczenie proporca dla MDP

75-Lecie OSP Lotyń oraz wręczenie proporca dla MDP

8 maja 2024 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W tym roku jednostka nasza obchodzi jubileusz 75-lecia działalności, z tej okazji w Lotyniu dnia 4 maja na terenie jednostki odbyły się obchody jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu połączone z gminnym dniem strażaka.

Z tej też okazji na zebraniu sprawozdawczym w marcu 2023 podjęto decyzję o zakupie nowego proporca dla naszej MDP. Proporzec ten ma za zadanie uświetnianie uroczystości oraz posiada funkcje reprezentacyjną naszej MDP. Obchody rozpoczęte zostały meldunkiem dowódcy uroczystości dh Konrada Kopkiewicz dla członka prezydium oddziału wojewódzkiego ZOSP RP dh Edmunda Kabattek.

Do Lotynia na zaproszenie przybyło też wielu zaproszonych gości:

  • w/w, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Edmund Kabattek
  • Komendant Powiatowy PSP w Złotowie st. kpt Krzysztof Olczak
  • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku st. kpt Michał Popowicz
  • dowódca JRG Szczecinek kpt. Łukasz Staciwa
  • Burmistrz Miasta i Gminy Okonek p. Sebastian Korzeniowski 
  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Aleksandra Kapustyńska
  • Radni, sołtysi, ks. proboszcz, sponsorzy, mieszkańcy i sympatycy 
  • Delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP wraz z OSP Morii (Niemcy)

Dalszy ciąg uroczystości polegał na podniesieniu flagi państwowej, przedstawieniu rysu historycznego jednostki OSP, który wygłosił prezes dh Waldemar Kopkiewicz. Następnie doszło do wręczenia złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa dla naszej jednostki, który został nadany decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP dh Waldemara Pawlaka. To odznaczenie przyznaje się za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej i dla dobra nie tylko lokalnej społeczności ale całej Rzeczpospolitej.  

Następnym punktem było wręczenie proporca dla naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z rąk prezesa W. Sochackiego odebrał go dh Oskar Błaszkiewicz w asyście Darii Kopkiewicz i Leny Piotrowskiej. 

Oczywiście nie mogło również zabraknąć odznaczeń dla naszych druhów, a odznaczeni zostali:

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa: Robert Chwieduk
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa: Tobiasz Błaszkiewicz, Paweł Jaskółka-Stanisz, Krzysztof Jędrzejowski, Agnieszka Pietrzak, Björn Schlieter, Andreas Kurschies
Odznaką Strażak Wzorowy: Iwona Kopkiewicz, Krystian Kwiatkowski, Magdalena Kwiatkowska, Piotr Nowak, Łukasz Rakowski
Odznaką za wysługę lat: Włodzimierz Choroszewki- 35 lat, Michał Popowicz- 20 lat, Piotr Nowak- 10 lat, Patrycja Padło- 10 lat
Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Filip Kopkiewicz- srebrną, Malwina Paszkiewicz- srebrną, Amelia Pabian- brązową, Anna Pietuszek- brązową, Lena Piotrowska- brązową, Jakub Wawrzeńczyk- brązową

Zarząd OSP nie zapomniał o tych, którzy przez wiele lat wspierają Naszą działalność na różne sposoby. W skromny ale szczery sposób dziękujemy jeszcze raz Monice i Mariuszowi Findling, Tomaszowi Wrzeszcz, Julianowi Kałuża, Danielowi Perskiemu, Zofii i Szymonowi Andruszkiewicz. 

Po całej części oficjalnej odbył się festyn za remizą OSP połączony z gminnym dniem strażaka.\

Zdjęcia: J. Łosek szczecinek112.pl