Szkolenie podstawowe członków OSP zakończone

Szkolenie podstawowe członków OSP zakończone

23 kwietnia 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W miesiącu kwietniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie zorganizowała oraz przeprowadziła kurs podstawowy dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego

Część teoretyczna została przeprowadzona w jednostkach macierzystych i potwierdzona testem zaliczeniowym. Część praktyczna wieloetapowa przebiegała m.in w komorze wysiłkowo-dymowej w JRG nr 2 w Pile, w siedzibie KP Złotów, na terenie kompleksu leśnego nad jeziorem Piaskowym oraz w zakresie ratownictwa technicznego w miejscowości Blękwit. Na zakończenie kursu przeprowadzono egzamin z wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć szkoleniowych. Szkolenie ukończyło łącznie 40 osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy zostali pełnoprawnymi strażakami mogącymi brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Cała czterdziestka wzmocniła potencjał ratowniczy powiatu złotowskiego a tym samym szeregi swoich macierzystych jednostek OSP.

Opracowanie kpt. Jacek Baranowski

Z lotyńskiej OSP w kursie uczestniczyli Magda i Tomek Kwiatkowscy, którzy pozytywnie zakończyli szkolenie i zasilili listę strażaków Jednostki Operacyjno Technicznej.