Ślub Szymona i Aleksandry

Ślub Szymona i Aleksandry

30 marca 2015 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Jednym z ważniejszych momentów w życiu każdego człowieka jest zawarcie związku małżeńskiego. Dlatego też ślub strażaka powinien mieć uroczystą strażacką oprawę, organizowaną za zgodą zainteresowanej pary młodej. Druhny i druhowie mogą zorganizować z tej okazji asystę honorową. Może nią być szpaler reprezentacyjny złożony z członków OSP, MDP i KDP.

Taką oto asystę na swoim ślubie otrzymał nasz dh Szymon Rzadkiewicz, który 28 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku poślubił Aleksandrę Wójcik. Dodatkowo młodą parę asystowaliśmy w przejeździe z Szczecinka do Lotynia gdzie odbywała się uroczystość weselna. Cały przejazd odbywał się alarmowo, a nasze pojazdy uświetnione zostały przez zawieszone balony.

W uroczystość zaangażowali się: Nowak P, Pietrzak J, Kowal M, Chwieduk A, Kwiatkowski K, Ciesielska A, Wasilewski M, Kopkiewicz K z dziećmi, Grzyb A, Chwieduk R, Błaszkiewicz T, Padło P, Wąchała K, Krawcewicz Ł, Jażewicz K, Msiubańska P.

Młodej Parze jeszcze raz życzymy Wszystkiego Dobrego na nowej Drodze Życia !

Materiał Wideo z programu Echa Dnia opublikowanego przez TV Gawex. Materiał ślubny od 6:30 minuty

http://www.gawex.pl/wiadomosci/echa_dnia/1277


1
2 3 4 5 6 7 8 9 91 9293