Menu strony
Dane kontaktowe

Administrator strony: Paweł Jaskółka oraz Nowak Piotr Kontakt: pawelstrazak@o2.pl lub osplotyn@o2.pl

Pojazdy oraz sprzęt ratowniczo - gaśniczy

  • Magirus 170D GBA 2,6/16 - samochód średni z napędem na 4 koła, ze zbiornikiem wody o pojemności 2,6 m3 i z autopompą o wydajności 16 hl/min.  Załoga 1+1+4. Samochód wyposażony jest w sprzęt gaśniczy, ratowniczy i pomocniczy. W samochodzie znajdują się m.in: 4 aparaty nadciśnieniowe Fenzy, motopompa szlamowa Honda WT-30X, pompa ływająca Niagara, pilarka do drewna Stihl MS-290, przecinarka Stihl TS-400, drabina D-10W, radiostacja GM-360, radiostacje nasobne GP-360, torba PSP-R1, szyny Kramera, nosze typu deska, kamizelka KED, agregat prądotwórczy wraz z osprzętem, zestaw ratownictwa drogowego Weber-Hydraulik: nożyce i rozpieracz, węże tłoczne i ssawne, bosaki, sprzęt pianotwórczy, podręczny sprzęt burzący jak i osobisty strażaka. Oraz wiele innych drobnostek, które ciężko wymienić.

  • Mercedes 508D GLM 16 + 8 - samochód lekki z napędem 4x2, bez zbiornika wodnego. Motopompa Metz o wydajności 800 l/min i przy ciśnieniu 8 bar. Załoga 1+1+7. Samochód wyposażony jest sprzęt gaśniczy -węże, prądownice, przełączniki, mostki, rozdzielacz; sprzęt medyczny - torba PSP R-1, nosze typu deska, zestaw szyn Kramera; sprzęt pomocniczy - piła kabłąkowa, siekiera, łopaty, widły, szpadle, kombinezony ochronne do zwalczania gniazd owadów oraz drabiny nasadkowe DN-2,7, pilarka Sthil.