Nowy sztandar OSP

Nowy sztandar OSP

12 maja 2014 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Z okazji jubileuszu 65 lecia OSP Lotyń, Zarząd podjął inicjatywę ufundowania nowego sztandaru dla jednostki w Lotyniu. OSP Lotyń jest jedną z najaktywniejszych jednostek w powiecie złotowskim.

Od 2002 roku funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Corocznie bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych na naszym terenie. Ufundowanie sztandaru stanowić będzie nagrodę za czas i pracę poświęcaną przez druhów z tej jednostki na niesienie pomocy potrzebującym. Aby znaleźć się na pamiątkowym „gwoździu” przybitym do drzewca sztandaru należy wpłacić na konto: 33 8941 1016 0050 1129 2000 0030 minimalną kwotę 400 zł – w przypadku instytucji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a od osób fizycznych i rodzin oczekujemy wpłat w minimalnej wysokości 200 zł. Zbiórka środków na ten cel prowadzona będzie do 11 kwietnia br. Uroczyste przekazanie sztandaru zaplanowano na dzień 4 maja 2014 roku. Osobami do kontaktu w sprawie sztandaru: Wiese Ireneusz ,Choroszewski Włodzimierz, Kopkiewicz Konrad, Ks. Kuśmierzak Leszek, Kamińska Marianna

 

lotyn01 (1) lotyn02 (1)