Dziękujemy za pomoc. Zakupy A.D. 2020

Dziękujemy za pomoc. Zakupy A.D. 2020

12 stycznia 2021 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Szanowni mieszkańcy i nasi darczyńcy! Informujemy iż w ramach otrzymanych od Was środków z tytułu 1%, akcji kalendarz oraz darowizn udało nam się w 2020 roku zakupić:

– radiostacja Motorola DP 4600 szt 6 wraz z mikrofonogłośnikami

– latarka kątowa Intrant szt. 6

– buty gumowe Strażak 2 pary

– latarka nahełmowa Peli – 4 sztuki

– linka strażacka ZL 20 i ZL 30 po 1 szt.

– rękawice pożarowe Fire Grip 2.0 – 8 par

– rękawice technicze Seiz – 2 pary

– saszetka do sprzętu ODO wraz z wyposażeniem – 4 kpl

– lancę kominową wraz z głowicą typu turbo – 1 kpl

– przedłużacz 50 m KEL 3×2,5mm- 1 szt.

Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiliśmy:

– rozdzielacz kulowy52/75/52 – 1 szt.

– klucz do hydrantów nadziemnych – 1 szt

– pachołki drogowe 50 cm – 7 szt.

W ramach dotacji z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego zakupiliśmy:

– megafon – 1 szt

– wyciągarka – 1 szt.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i przekazane środki finansowe na rzecz OSP Lotyń. Liczymy na dalszą Państwa pomoc i prosimy o przekazywanie 1% na rzecz OSP Lotyń. Nr KRS 0000033659.