Ćwiczenia na terenie przędzalni w Okonku

Ćwiczenia na terenie przędzalni w Okonku

21 czerwca 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

20 czerwca na terenie okoneckiej firmy Lambrecht zorganizowane zostały ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Okonek oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Złotowa. 

Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła ćwiczenia praktyczne na obiektach produkcyjnych w/w zakładu.  Do bezpośrednich ćwiczeń zgrupowano pododdział w sile sześciu zastępów w tym pięć samochodów gaśniczych i podnośnik, obsadę stanowiło blisko 30 strażaków z JRG Złotów, OSP Lotyń, OSP Podgaje, OSP Lędyczek, OSP Okonek.  Bezpośredni nadzór sprawowali funkcjonariusze z pionu operacyjnego złotowskiej Komendy.

W trakcie działań bezpośrednio na zakładzie dokonano praktycznego sprawdzenia procedur w zakresie ewakuacji pracowników w przypadku powstania pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia, alarmowania służb ratowniczych, współdziałania Kierującego Działaniem Ratowniczym z kadrą kierowniczą zakładu

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły również na doskonalenie umiejętności w zakresie bezpośrednich działań  ratowniczych, sprawiania sprzętu i obsługę podnośników hydraulicznych, organizację łączności na potrzeby KDR. Przećwiczono prowadzenie bezpośrednich działań gaśniczych zarówno wewnątrz obiektu jak również z zewnątrz ze stanowisk na wysokości a także ewakuację poszkodowanych i wdrażanie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Obsada GBARt OSP Lotyń: Rzadkiewicz Ł, Wasilewski M, Jaskółka-Stanisz P, Padło P. 

Foto: A. Szordykowski, Ł. Rzadkieiwcz.