Zebranie sprawozdawcze za 2022 rok

Zebranie sprawozdawcze za 2022 rok

16 marca 2023 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W sobotę 11 marca lotyńscy strażacy przeprowadzili zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plany na najbliższy czas.

Na zebraniu nie zabrakło wyjątkowych gości. Oprócz lokalnych samorządowców, przedstawicieli różnych organizacji z którymi OSP Lotyń współpracuje i delegacji z zaprzyjaźnionych jednostek OSP w wydarzeniu udział wzięli m.in.:

– st. kpt. Michał Popowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku.
– dh Andrzej Kacprzak – Były Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie.
– dh Jacek Pietrzak – Komendant Miejsko-Gminny OSP w Okonku

Podczas zebrania swoje ślubowanie na sztandar jednostki złożyli druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy zakończyli okres próbny. Rotę ślubowania członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wypowiedziało szesnastu adeptów pożarnictwa. Po uroczystości młodzież odebrała z rąk prezesa OSP oraz opiekuna MDP stosowne akty ślubowania.

Tego dnia wyróżnienie naczelnika za nie naganną służbę, ofiarność oraz poświęcony czas na rzecz jednostki otrzymał dh Michał Kobiałka. 

Następnie nastąpiło podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu, która w 2022 roku brała udział łącznie w 53 zdarzeniach, najwięcej było miejscowych zagrożeń. OSP w Lotyniu razy wspierała działania w powiecie szczecineckim. W dalszej części ukazane zostało sprawozdanie finansowe oraz  sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiono także projekty planu działalności i finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium.

W końcowej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, odbywały się wolne wioski i zapytania. Podjęto uchwały, przyjęto wnioski, udzielono absolutorium zarządowi, a po wyprowadzeniu sztandaru zakończono zebranie

foto: zlotowskie.pl

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 OSP Lotyń

Sprawozdanie_finansowe_OSP Lotyń za 2022