Zebranie sprawozdawcze za 2021r

Zebranie sprawozdawcze za 2021r

9 marca 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz
W sobotnie 5 marca lotyńscy strażacy przeprowadzili zebranie sprawozdawcze za rok 2021. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plany na najbliższy czas.
 

Na zebraniu nie zabrakło wyjątkowych gości. Oprócz lokalnych samorządowców, przedstawicieli różnych organizacji z którymi OSP Lotyń współpracuje i delegacji z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Wilczych Lasek, Juchowa oraz Bornego Sulinowa w wydarzeniu udział wzięli m.in.:
 
– st. kpt. Michał Popowicz – p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku.
– dh Edmund Kabattek – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie.
– dh Jacek Pietrzak – Komendant Miejsko-Gminny OSP w Okonku
 
Na wstępie minutą ciszy oddano hołd zmarłym druhom z OSP Lotyń, a także ofiarom trwającej na Ukrainie wojny. Podczas zebrania swoje ślubowanie złożył druh Łukasz Stępień. Przyznano także odznaczenia za dany czas zasłużonej służby w OSP:
 
1. Odznaczeni odznaką za 10 lat służby w OSP:
– dh Tobiasz Błaszkiewicz
2. Odznaczeni odznaką za 20 lat służby w OSP:
– dh Agnieszka Pietrzak
– dh Łukasz Rzadkiewicz
– dh Marcin Wasilewski
3. Odznaczeni odznaką za 25 lat służby w OSP:
– dh Mieczysław Kowal
4. Odznaczeni odznaką za 30 lat służby w OSP:
– dh Mariusz Ciesielski
5. Odznaczeni odznaką za 35 lat służby w OSP:
– dh Bernard Kaleta
6. Odznaczeni odznaką za 40 lat służby w OSP:
– dh Waldemar Sochacki
7. Odznaczeni odznaką za 65 lat służby w OSP:
– dh Stanisław Szymański
 
Następnie nastąpiło podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu, która w 2021 roku brała udział łącznie w 40 zdarzeniach, najwięcej było miejscowych zagrożeń. OSP w Lotyniu dwa razy wspierała działania w powiecie szczecineckim. Strażacy w ubiegłym roku zakupili sprzęt do ratownictwa wysokościowego, aparaty powietrzne (6 szt.), sprzęt wchodzący w skład armatury wodno-pianowej oraz środki ochrony indywidualnej. Strażacy brali udział w wielu wydarzeniach. Organizowali piknik dla chorego strażaka ze swojej jednostki – Łukasza – oraz wzięli udział w organizowanym przez portal Szczecinek112 „Strażackim Konwoju św. Mikołaja”.
W najbliższym czasie strażacy z Lotynia planują zmodernizować posadzkę w garażu, czy też utwardzić teren przy boksie garażowym. Druhowie planują także zakupić 13 sztuk nowych hełmów, rękawic oraz uzyskać wymagany certyfikat CNBOP na drabinę mechaniczną.
 
W ostatnim czasie pozytywną opinię zyskał projekt pn. „Strażacy z Lotynia i Mori zmieniają swoje otoczenie”. Ochotnicy zyskali dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy euro. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia oraz wyjazdy, w których będzie brać łącznie 30 osób z Polski oraz Niemiec. Ćwiczenia rozpoczną się w maju tego roku i potrwają kilkanaście miesięcy. Tematyka to m.in. pożary w budynkach i ich sposób rozwoju, wydobywanie osób uwięzionych w pojazdach za pomocą metod i symulatora, porównanie systemów szkoleniowych w Niemczech oraz Polsce.
 
Pod koniec spotkania nie zabrakło podziękowań i wzruszeń z ust lokalnych działaczy, a także druhów honorowych. Słodkim akcentem i głośnym „Sto Lat” złożono życzenie jubilatom, którzy tego dnia obchodzili swoje urodziny: dh Łukasz Rzadkiewicz oraz dh Wojciech Szkwarek. 
 
ZDJĘCIA: Jakub Łosek/SZ112
TEKST: Jakub Łosek/SZ112