Zbiórka JOT 8/2018

Zbiórka JOT 8/2018

15 grudnia 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Ostatnia zbiórka szkoleniowa lotyńskich strażaków przypadła 14 grudnia, druhowie ćwiczyli założenia bojowe w małych zastępach osobowych. 

Zakres ćwiczeń obejmował zarówno działania z ratownictwa technicznego jak i gaśniczego. Strażacy ćwiczyli w pozorowanych epizodach wypadku drogowego czy pożaru w obiektach. Każde założenie po wykonaniu było omawiane i analizowano popełnione błędy. Druhowie mieli również okazje zapoznać się z nowym sprzętem, który w ostatnim czasie wzmocnił wyposażanie bojowe jednostki.